Primary tabs

Zënie dhe bllokime nga subjekte, 2016-2020

Të dhëna mbi akt-konstatime të mbajtura për shkeljet nga subjekte sipas kategorive, raportuar nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Në tabelë janë paraqitur vetëm të dhëna për Njësitë Administrative që janë mbajtur akt-konstatime. Për vitet 2016 e 2017 të dhënat janë vjetore ndërsa për vitin 2018-2020 të dhënat janë tremujore. Për Tremujori II-IV 2019 dhe Tremujorët I-III 2021 nuk ka patur shkelje nga subjektet, ndaj nuk janë paraqitur ne tabelë.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit19.76 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaFeb 08, 2021