Primary tabs

Vizitorë në Kullën e Sahatit, 2021

Numri i vizitorëve në Kullën e Sahatit sipas kontinenteve nga vijnë të raportuara nga Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore dhe e Turizmit me frekuencë tremujore.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.