Primary tabs

Vizitorë në Kullën e Sahatit, 2016-2021

Numri i vizitorëve në Kullën e Sahatit me sipas kontinenteve nga vijnë raportuar nga Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore dhe e Turizmit me frekuencë tremujore. Për Tremujorin I 2016 nuk ka të dhëna, pasi Kulla e Sahatit në këtë periudhë ka qenë duke u rikonstruktuar. Kjo Kullë është rihapur për vizitorët në Qershor 2016. Për këtë arsye, të dhënat e Tremujorit II 2016 përmbajnë numrin e vizitorëve vetëm për muajin Qershor 2016. Për 2020 është raportuar tremujori I-IV dhe ndryshimi i vlerave në zero për disa shtete është për shkak të pandemis.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit5.81 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaNov 05, 2021