Primary tabs

Vendparkime për Invalidë në sheshet Eco Parking, 2020

Numri i vendparkimeve të dedikuara për Invalidët në sheshet Eco Parking për vitin 2020. Qelizat janë bosh në ato sheshe në të cilat nuk kanë ekzistuar ose janë mbyllur përkohësisht.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.