Primary tabs

Vende të lira pune, 2017

Të dhëna mbi vendet e lira të punës të ofruara nga subjektet private. Raportimi kryhet nga Drejtoria e Nxitjes së Punësimit. Të dhënat janë vjetore e në total e jo të ndara sipas sektorëve.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit72 byte
Lloji I resursitfile upload
KohaFeb 04, 2019