Primary tabs

Data Extent

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Terminali i Autobusëve Ndërqytetas Jug, Veri dhe Durrës

Tregues të terminalit e autobusëve ndërqytetas jug si numri i linjave, automjete gjithsej, kapacitet i vendparkimeve dhe numri mesatar i autobusave në ditë. Raportimi është mujor duke filluar nga muaji Janar 2016.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2022-07-22
Data e publikimit
2019-01-27
Frequency
Mujore
Identifikuesi
f2300cec-31fd-4ecc-b54a-b4ec5f522400
Spatial / Geographical Coverage Area
POINT (19.785005964071 41.339312555551)
Spatial / Geographical Coverage Location
Tirana
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public