Primary tabs

Terminali i Autobusëve Ndërkombëtarë dhe Kosovës, 2017

Tregues të terminalit e autobusëve Ndërkombëtarë dhe të Kosovës, si numri i linjave, automjete gjithsej, kapacitet i vendparkimeve dhe numri mesatar i autobusave në ditë. Raportimi është mujor duke filluar nga muaji Janar 2017

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.