Primary tabs

Të dhëna mbi UKT, 2022

Të dhëna të përgjithshme me frekuencë mujorë mbi Ujësjellës Kanalizime Tiranë. Numri i të punësuarve përfshin stafin administrativ, punonjësit operatorë në ujësjellës e kanalizime si dhe numrin e të punësuarve me kohë të plotë nga nënkontraktorët. Luhatjet shumë të mëdha në numrin e të punësuarve vijnë si rezultat i ndryshimeve të të punësuarve nga nënkontraktorët, numri i të cilëve varet nga volumi i punës që ata marrin në dorëzim.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit419 byte
Lloji I resursitfile upload
KohaJul 22, 2022