Primary tabs

Të dhëna mbi UKT, 2016-2020

Të dhëna të përgjithshme me frekuencë mujorë mbi Ujësjellës Kanalizime Tiranë. Numri i të punësuarve përfshin stafin administrativ, punonjësit operatorë në ujësjellës e kanalizme si dhe numrin e të punësuarve me kohë të plotë nga nënkontraktorët. Luhatjet shumë të mëdha në numrin e të punësuarve vijnë si rezultat i ndryshimeve të të punësuarve nga nënkontraktorët, numri i të cilëve varet nga volumi i punës që ata marrin në dorëzim. Qelizat bosh nënkuptojnë mungesë të dhënash.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit14.68 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaFeb 02, 2021