Primary tabs

Subjekte të regjistruar për taksën e pasurisë, 2020

Të dhëna të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) mbi njësitë aktive të regjistruara sipas taksës së pasurisë. Janë vetëm subjektet kryesore të regjistruara që paguajnë këtë taksë.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.