Primary tabs

Subjekte sipas NJA dhe aktivitetit, 2016-2020

Të dhëna të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) mbi numrin e subjekteve sipas Njësive Administrative dhe llojit te aktivitetit. Ky dataset i raporton të dhënat në seri kohore.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit24.61 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaJan 19, 2021