Primary tabs

Sipërfaqja në m² e parqeve dhe zonave rekreative në Tiranë

Të dhëna në m2 për sipërfaqet e parqeve dhe zonave rekreative në Tiranë. Të dhënat raportohen nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit (APR)

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Data e modifikimit
2019-02-11
Data e publikimit
2019-01-24
Frequency
Semiannual
Identifikuesi
13b8d5e9-2e9d-4b37-a13d-001ffb4b398a
Language
Albanian
License
Public Access Level
Public