Primary tabs

Sipërfaqet e lyera në institucione, 2017

Të dhëna mbi punimet e kryera nga Drejtoria e Përgjithshme Nr 3 e Punëtorëve të Qytetit (DPN 3) për lyerjen e sipërfaqeve (të brendshme dhe të jashtme) në institucionet arsimore publike, qendrat sociale etj.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit554 byte
Lloji I resursitfile upload
KohaJul 11, 2019