Primary tabs

Sipërfaqe të gjelbërta të pastruara, 2017

Sipërfaqet e gjelbërta në m2 të pastruara nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit (APR).Të dhënat janë të njëjta pasi është e njëjta sipërfaqe që pastrohet çdo muaj.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.