Primary tabs

Sipërfaqe të gjelbërta të sistemuara&të pastruara 2020

Sipërfaqet e gjelbërta në m2, të cilat janë pastruar dhe sistemuar nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit (APR).
Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero).

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.