Primary tabs

Sipërfaqe të gjelbërta të sistemuara dhe të pastruara

Sipërfaqet e gjelbërta në m2, të cilat janë pastruar dhe sistemuar nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit (APR).

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Data e modifikimit
2019-04-11
Data e publikimit
2019-01-24
Frequency
Monthly
Identifikuesi
13f2051d-dfa7-436b-a547-4444c97f38c5
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public