Primary tabs

Shpenzime për mirëmbajtjen e institucioneve, 2019

Të dhëna mbi shpenzimet e kryera për mirëmbajtjen e institucioneve arsimore e publike. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme Nr 3 e Punëtorëve të Qytetit (DPN 3).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.