Primary tabs

Shpenzime mirëmbajtjeje, 2019

Shpenzime në lekë të kryera për mirëmbajtjen dhe rikonstruksioneve në institucione raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 e Qytetit. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero). Puna është përqëndruar në ujitjen e bimësisë dekorative dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit në tërësi gjatë muajit Korrik dhe Gusht duke qënë se janë muaj me temperatura të larta.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.