Primary tabs

Shpenzime mirëmbajtjeje, 2018

Shpenzime në lekë të kryera për mirëmbajtjen dhe rikonstruksioneve në institucione raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 e Qytetit . Vlera e shpenzimeve për gjelbërimin rrugor në muajt Janar 2018 dhe Maj 2018 përfshin edhe furnizimin dhe vendosjen e drurëve dekorativë në zonën industriale Kamëz- Kashar prandaj është më e lartë se zakonisht.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.