Primary tabs

Shpenzime në sipërfaqet e gjelbërta 2017

Shpenzimet në lekë të kryera nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit (APR) për mirëmbajtjen dhe rikonstruksionin e sipërfaqeve të gjelbërta

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.