Primary tabs

Shpenzime në sipërfaqet e gjelbërta 2019

Shpenzimet në lekë të kryera nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit (APR) për mirëmbajtjen dhe rikonstruksionin e sipërfaqeve të gjelbërta.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.