Primary tabs

Shpenzime mirëmbajtjeje, 2020

Shpenzime në lekë të kryera për mirëmbajtjen dhe rikonstruksioneve në institucione raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit (Dpn1). Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.