Primary tabs

Shpenzime mirëmbajtjeje, 2016 - 2022

Shpenzime në lekë të kryera për mirëmbajtjen dhe rikonstruksioneve raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit (Dpn1), qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0(zero). Vlera e shpenzimeve për gjelbërimin rrugor në muajt Janar 2018 dhe Maj 2018 përfshin edhe furnizimin dhe vendosjen e drurëve dekorativë në zonën industriale Kamëz-Kashar prandaj është më e lartë se zakonisht. Puna është përqëndruar në ujitjen e bimësisë dekorative dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit në tërësi gjatë muajit Korrik dhe Gusht duke qënë se janë muaj me temperatura të larta.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit22.74 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaJun 15, 2022