Primary tabs

Shpejtësia e mjeteve në orar normal, 2017

Shpejtësia mesatare në km/orë, gjatë vitit 2017, e mjeteve që qarkullojnë në rrugët kryesore të Tiranës në orar normal. Orari normal i referohet orës 11:00. Të dhënat raportohen me frekuencë tremujore nga Drejtoria e Transportit e Trafikut Rrugor.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.