Primary tabs

Shpejtësia e mjeteve në orë piku, 2016

Shpejtësia mesatare në km/orë e mjeteve që qarkullojnë në rrugët kryesore të Tiranës në orar piku. Orë piku i referohet orës 8:00. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Transportit e Trafikut Rrugor. Për Vitin 2016 raportimi është kryer me frekuencë vjetore.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.