Primary tabs

Shpejtësia e mjeteve në orë piku, 2020

Shpejtësia mesatare në km/orë, gjatë vitit 2020, e mjeteve që qarkullojnë në rrugët kryesore të Tiranës në orar piku. Orë piku i referohet orës 8:00. Të dhënat raportohen me frekuencë tremujore nga Drejtoria e Transportit e Trafikut Rrugor. Qelizat bosh në Bulevardin "Zogu I" dhe Rr e Durrësit tregojnë që nuk janë kryer matje për shkak të punimeve që kanë qenë duke u kryer në atë Tremujor.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.