Primary tabs

Shkelje për oraret në transportin publik, 2018

Të dhëna vjetore mbi shkeljet e konstatuara për oraret e fillimit dhe mbarimit të linjave të transportit publik urban, raportuar nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.