Primary tabs

Shërbimi i transportit publik, 2020

Të dhëna mbi shërbimin e transportit publik për vitin 2019 në baza tremujore raportuar nga Drejtoria e Transportit dhe Trafikut Rrugor. Gjatë muajve Prill-Qershor 2020, shërbimi i transportit publik ka qenë i mbyllur në zbatim të Urdhërit Nr. 10762, datë 11.03.2020 mbi “Pezullimin e shërbimit të transportit urban në Bashkinë Tiranë, në kuadër të marrjes së masave mbrojtëse ndaj përhapjes së infeksionit COVID-19”. Për këtë arsye të dhënat mbi frekuencën e autobusëve dhe numrit të pasagjerëve që e përdorën atë gjatë Tremujorit II 2020 janë 0 (zero).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.