Primary tabs

Shërbimi i transportit publik, 2019

Të dhëna mbi shërbimin e transportit publik për vitin 2018 në baza tremujore raportuar nga Drejtoria e Transportit dhe Trafikut Rrugor. Që prej vitit 2013 shërbimi i transportit publik kryhet vetëm nga operatorë privat.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.