Primary tabs

Shërbimi i transportit publik, 2018

Të dhëna mbi shërbimin e transportit publik për vitin 2018 në baza tremujore raportuar nga Drejtoria e Transportit dhe Trafikut Rrugor. Qeliza bosh nënkupton që e dhëna nuk raportohet më. Që prej vitit 2013 shërbimi i transportit publik kryhet vetëm nga operatorë privat.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.