Primary tabs

Shërbimi i transportit publik, 2016-2021

Të dhëna mbi shërbimin e transportit publik në seri kohore prej tremujorit të parë 2016 deri në periudhën më të fundit të raportimit. Qelizat bosh nënkuptojnë që e dhëna nuk raportohet më. Që prej vitit 2013 shërbimi i transportit publik kryhet vetëm nga operatorë privat. Gjatë muajve Prill-Qershor 2020, shërbimi i transportit publik ka qenë i mbyllur në zbatim të Urdhërit Nr. 10762, datë 11.03.2020 mbi “Pezullimin e shërbimit të transportit urban në Bashkinë Tiranë, në kuadër të marrjes së masave mbrojtëse ndaj përhapjes së infeksionit COVID-19”. Për këtë arsye të dhënat mbi frekuencën e autobusëve dhe numrit të pasagjerëve që e përdorën atë gjatë Tremujorit II 2020 janë 0 (zero).

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.