Primary tabs

Mbetje të transportuara në landfill, 2018

Sasia e mbetjeve Ton/ditë që transportohen në landfill sipas përbërjes.Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Qytetit.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.