Primary tabs

Rikonstruksione në gjelbërimin e institucioneve, 2016

Punimet e kryera për rikonstruksionin e hapësirave të gjelbërta në institucionet publike, raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 e Qytetit. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero).

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.