Primary tabs

Rikonstruksione në gjelbërimin rrugor, 2017

Të dhëna mbi rikonstruksionet në gjelbërimin rrugor raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 e Qytetit. *Për vitin 2017 vlera e raportuar eshte e njejte me Rikonstruksionet në institucione pasi raportoheshin si një kategori. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.