Primary tabs

Rikonstruksione në gjelbërimin e institucioneve,2016-2021

Punimet e kryera për rikonstruksionin e hapësirave të gjelbërta në institucionet publike raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit (Dpn1). Për vitin 2017 dhe 2028 vlera e raportuar eshte e njejte me Rikonstruksionet në gjelbërimin rrugor pasi raportoheshin si një kategori. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero). Puna është përqëndruar në ujitjen e bimësisë dekorative dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit në tërësi gjatë muajit Korrik dhe Gusht duke qënë se janë muaj me temperatura të larta.