Primary tabs

Rikonstruksione në gjelbërimin e institucioneve,2016-2020

Punimet e kryera për rikonstruksionin e hapësirave të gjelbërta në institucionet publike raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit (Dpn1). Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero). Puna është përqëndruar në ujitjen e bimësisë dekorative dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit në tërësi gjatë muajit Korrik dhe Gusht duke qënë se janë muaj me temperatura të larta.