Primary tabs

Rikonstruksione në gjelbërimin e institucioneve, 2017

Punimet e kryera për rikonstruksionin e hapësirave të gjelbërta në institucionet publike, raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 e Qytetit. *Për vitin 2017 vlera e raportuar eshte e njejte me Rikonstruksionet në gjelbërimin rrugor pasi raportoheshin si një kategori. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero). Për muajt Maj, Korrik e Gusht 2017 nuk është raportuar vlera e shpenzimeve.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.