Primary tabs

Regjistrimi për herë të parë në çerdhe, 2020

Numri i fëmijëve të regjistruar për herë të parë në çerdhet publike sipas grupmoshave (6-12 muajsh, 1-2 vjeç, 2-3 vjeç) raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve (QEZHEF). Çerdhja 63 është hapur në Shkurt 2020 dhe në të njëjtën periudhë është rihapur dhe Çerdhja 21.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.