Primary tabs

Punëkërkues të regjistruar, 2017

Të dhëna mbi punëkërkues/aplikantë të regjistruar sipas kategorive, të ndërmjetësuarit në punësim, të punësuarit si dhe ofertat e punës nga subjektet private. Të dhëna të raportuara nga Drejtoria e Nxitjes së Punësimit. Për vitin 2017 raportimi është kryer vjetor dhe të dhënat janë në vlerë totale e jo të ndara sipas kategorive. Qelizat bosh nënkuptojnë mungesë raportimi.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit508 byte
Lloji I resursitfile upload
KohaFeb 05, 2019