Primary tabs

Punëkërkues të regjistruar, 2016-2020

Të dhëna mbi punëkërkues/aplikantë të regjistruar sipas kategorive, të ndërmjetësuarit në punësim, të punësuarit si dhe ofertat e punës nga subjektet private. Të dhëna të raportuara nga Drejtoria e Nxitjes së Punësimit. Për vitin 2017 të dhënat janë raportuar me frekuencë vjetore, ndërsa për vitin 2016 e 2018 janë me frekuencë gjashtëmujore. Qelizat bosh nënkuptojnë mungesë raportimi.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit5.35 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaJan 27, 2021