Primary tabs

Projekte të prokuruara, 2021

Numri i projekteve të prokuruara në fushën e infrastrukturës për 6 Mujorin I 2021 sipas programeve të buxhetit. Raportimi i këtyre të dhënave kryhet nga Drejtoria e Planifikimit të Punëve Publike. Në tabelë paraqiten të dhëna vetëm për ato programe të cilat janë dërguar për prokurim. Emërtimi i programeve mund të ndryshojë ndër vite.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit380 byte
Lloji I resursitfile upload
KohaSep 20, 2021