Primary tabs

Projekte të prokuruara, 2016-2021

Numri i projekteve të prokuruara në fushën e infrastrukturës sipas programeve të buxhetit. Raportimi i këtyre të dhënave kryhet nga Drejtoria e Planifikimit të Punëve Publike. Në tabelë paraqiten të dhëna vetëm për ato programe të cilat janë dërguar për prokurim. Emërtimi i programeve mund të ndryshojë ndër vite. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero).
Në Gjashtëmujorin II 2018, është raportuar numri total i "Detyrave për Projektim" të prokuruara e jo të specifikuara sipas programeve.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit27.39 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaSep 20, 2021