Primary tabs

Programet e strehimit, 2021

Numri i aplikuesve e përfituesve sipas programeve sociale të raportuara nga Drejtoria e Strehimit Social. Programet e strehimit "Banesë sociale me qira nuk janë vendosur në zbatim nga Bashkia Tiranë ndërsa programi "Subvencionimi i Interesave te Kredisë" kanë nisur aplikimiet gjatë Gjashtëmujorit II 2021 .

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.