Primary tabs

Programet e strehimit, 2019

Numri i aplikuesve dhe përfituesve me frekuencë 6-mujore sipas programeve të strehimit. Për vitin 2019 programet "Banesësociale me qira"dhe "Subvencionimi i interesave të kredisë" Bashkia Tiranë nuk i ka vendosur në zbatim.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.