Primary tabs

Programet e strehimit, 2015-2020

Numri i aplikuesve e përfituesve sipas programeve sociale të raportuara nga Drejtoria e Strehimit Social. Raportimi i të dhënave ka nisur Gjashtëmujorin II 2015. Subvencionimi i interesave të kredisë është një program i ri strehimi i miratuar me VKB Nr.20, datë 20.02.2017. Në Gjashtëmujorin II 2016, përveç 176 përfituesve të Banesave Sociale me Qira janë edhe 104 përfitues të tjerë në listë pritje. Për vitin 2017 janë raportuar vetëm përfituesit e programit "Bonus Strehimi". Gjatë Gjashtëmujorit I 2018, Bashkia e Tiranës nuk ka vënë në zbatim programin "Banesë me kosto të ulët" dhe nuk ka shpëndarë Banesa Sociale me Qira, ndërsa Faza 2 e programit "Subvencionimi i interesave të kredisë" është ende në proçes. Shifra në kategorinë "Subvencionimi i interesave të kredisë–Faza 1"është e njëjtë me Gjashtëmujorin I 2018 pasi faza e parë e aplikimit është kryer gjatë periudhës Prill-Maj 2018. Për vitin 2019 programet "Banesë sociale me qira"dhe "Subvencionimi i interesave të kredisë" Bashkia Tiranë nuk i ka vendosur në zbatim. Aplikimi për kategorinë "Subvencionimi i interesave të kredisë" është kryer gjatë Gjashtëmujorin I 2020 .

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit4.62 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaJan 27, 2021