Primary tabs

Perfituesit e qendrave sociale, 2018

Të dhënat mbi numrin e përfituesve të shërbimeve sociale sipas kategorive për çdo Qendër Sociale në administrim të Bashkisë. Të dhënat janë raportuar nga Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.