Primary tabs

Pagesat mesatare të një biznesi, 2020

Të dhëna mbi pagesat mesatare që ka kryer një biznes gjatë vitit 2020. Pagesat nuk përfshijnë tabelat reklamuese që janë individuale dhe taksën e ndërtesës që ndryshon nga biznesi në biznes. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.