Primary tabs

DPÇK
Me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr. 159 datë 26.12.2019 ‘PËR EMËRTIMIN DHE MIRATIMIN E STEMAVE TË DREJTORIVE TË PËRGJITHSHME TË PUNËTORËVE TË QYTETIT DHE QENDRËS EKONOMIKE TË ZHVILLIMIT TË FËMIJËVE, INSTITUCIONE NË VARËSI TË BASHKISË TIRANË” u krye ndryshimi i më poshtëm:
- Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, emërtohet Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve

Licenca

Licenca e paspecifikuar

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Përkatësia etnike në Kopshte, 2017-2020

Të dhëna vjetore mbi numrin gjithsej të fëmijëve të regjistruar në kopshtet publike sipas përkatësisë etnike (romë dhe egjiptianë) dhe kërkesat për regjistrim. Raportimi për këto të dhëna kryhet nga Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve (QEZHEF).

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-07-15
Data e publikimit
2021-07-15
Identifikuesi
0810cbcf-4714-469f-82f2-ac652a1d7f5d
License
Licenca e paspecifikuar
Public Access Level
Public

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.