Primary tabs

Përfituesit e shërbimeve sociale, 2016-2020

Të dhëna mbi numrin e përfituesve të shërbimeve sociale sipas kategorive raportuar nga Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale. Qelizat bosh nënkuptojnë mungesë raportimi. Sqarojmë se është dhënë numri më i lartë i përfituesve nga skema e NE/PAK për çdo 6-mujor. Të dhënat për "Të moshuar në institucionet e përkujdesjes" janë marrë nga Drejtoria Rajonale e SHSS, Shtëpia e të Moshuarëve Tiranë, Qendra Humanitare “Kuka”, dhe “Shtëpia e Zoterinjve”. Për të moshuarit në institucionet e përkujdesjes ne Qendra publike e Jopublike ne Tirane., DMPS ka drejtuar 12 kerkesa per sistemim.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit6.14 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaAug 17, 2020