Primary tabs

Përfituesit e qendrave sociale, 2016-2020

Të dhënat mbi numrin e përfituesve të shërbimeve sociale sipas kategorive për çdo Qendër Sociale në administrim të Bashkisë. Të dhënat janë raportuar nga Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale. Në vitin 2017, Qendra Ditore ""Për fëmije që jetojnë e punojnë në situatë rruge" është integruar si strukturë brenda Qendrës Sociale Multidisiplinare. Në vitin 2018 Qendra Sociale "Shtëpia e përbashkët" është mbyllur përkohësisht me VKB dhe vazhdon ende me aktivitet të pezulluar dhe janë krijuar Qendrat "Gonxhe Bojaxhi" dhe "Streha Tiranë".

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit5.53 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaNov 18, 2020